Köpvillkor

När du ingår ett avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har. 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt betalningsinformation och information om vilka produkter du har köpt som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Att fullgöra avtal med kunder.

Att fullgöra lagliga förpliktelser.

Att genomföra direktmarknadsföring.

 

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål”. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

• Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

• Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.

• Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Partrex AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.

• Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.

För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Att fullgöra avtal med kunder

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden som garantiärenden och byten. Vi behåller kunduppgifter så länge vi anser nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

Att fullgöra lagliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Att genomföra direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

 

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?


Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att fylla i formulär på vår hemsida.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer under avsnittet ’Cookies’.

Vi samlar personuppgifter via cookies i följande verktyg:

Google analytics

Facebook analytics

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

 

4. TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämna även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsföring och producenter av produkter och delar till våra produkter. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

 

5. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång

Rättelse

Radering - rätt att bli "glömd"

Begränsning av behandling

Invändning

Dataportabilitet

 

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

 

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du info@neribacken.se


Du får svar från oss inom 20 kalenderdagar.

 

6. COOKIES

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen. Denna typ av cookie används för att varukorgen ska komma ihåg dina valda produkter.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs. 

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard. 

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER


Telefon: 010 21 20 190

Mail: info@partrex.se

Partrex AB
Industrivägen 30
905 31 HÖRNEFORS

 

8. KÖPVILLKOR


Distansavtalslagen gäller i Sverige enligt lag (2005:59).

Moms (mervärdesskatt)

Moms om 25% läggs till vid alla köp från privatpersoner I EU.

Privatpersoner utanför EU betalar lokal mervärdesskatt.

Företag med registrerat VAT-nr I och utanför EU betalar local mervärdesskatt.

 

Frakttid

Produkter i lager skickas vanligtvis dagen efter ordern är placerad. Om extra kostnader krävs för att ordern delas upp debiteras kunden den extra kostnaden. Frakttid beror på lokala fraktmetoder. 

 

Fraktkostnader

Fraktkostnader är preliminära beräkningar och kan variera. Vi har rätten att ändra fraktkostnader utan att meddela kunden. 

 

Betalning

Kontant med något av våra betalalternativ. Mer information om dessa hittar du i kassan vid genomförande av din order.

 

Service och returnering

Om du vill ångra ett köp eller lämna tillbaka en vara så ska den vara oss tillhanda inom 14 dagar från ditt köp. Frakt och fraktkostnad för återköpsreturer står köparen själv för. Vi tar endast emot oöppnade produkter i originalförpackning. Produkterna måste vara i nyskick. 

Alla återköp ersätts med tillgodokvitto/värdecheck motsvarande de returnerade produkternas värde (exkl debiterad utfrakt) för användning på neribacken.se.

Skicka produkt och originalkvitto till:

 

Neribacken.se

c/o Partrex AB

INDUSTRIVÄGEN 30

805 31 HÖRNEFORS

SWEDEN